IKKE AKTIVT LENGRE!!!
For innmelding til klubben bruk: https://goo.gl/forms/HOgajSCJDgtrAOsa2


INNMELDINGSSKJEMA
GRESSVIK BMX KLUBB

Gressvik BMX-Klubb er et idrettslag som drives på ideell basis. 
Dvs. at foresatte i klubben deltar frivillig som trenere, hjelpemannskap, kiosk-vakter eller annen form for dugnadsinnsats. 
Dette gjør at vi kan gi et stort og variert tilbud til barna i distriktet.

Gressvik BMX følger Norges Idrettsforunds bestemmelser om barneidrett.

Kontingent
Medlemskap koster kr. 800,- pr. år (Søskenmoderasjon kr. 500,-)
+ lisens til Norges Sykkelforbund NCF.

Familiemedlemskap koster kr. 1600,-
Vintermedlemskap i klubben for å benytte RUB hall på vinterstid koster kr. 500,-
Kun støttemedlemskap koster kr. 1oo,- (Gjelder ikke for sykling eller bruk av våre fasiliteter)

I tillegg er det en treningsavgift på 100 kr pr. rytter.


Betaling av medlemskapet gjøres når man mottar innbetalings giro. Alle vil få tilsendt en faktura for medlemskapet.

Ja ! Jeg ønsker å melde meg inn i Gressvik BMX-Klubb !
Neste seksjon trenger kun å fylles ut dersom du registerer et familiemedlemskap
Tøm alle felter og start på nytt
Sender din innmelding til Gressvik BMX Klubb. Du motar kvittering på E-post