Gressvik BMX-Klubb er et idrettslag som drives på ideell basis. 
Dvs. at foresatte i klubben deltar frivillig som trenere, måldommere kioskvakter eller annen form for dugnadsinnsats. 
Dette gjør at vi kan gi et stort og variert tilbud til barna i distriktet.

Gressvik BMX følger Norges Idrettsforunds bestemmelser om barneidrett.

Kontingent

Medlemskap koster kr. 700,- pr. år
(Søskenmoderasjon kr. 400,-) + lisens til Norges Sykkelforbund for de som er over 10 år.
Familiemedlemskap koster kr. 1400,-
Kun støttemedlemskap koster kr. 1oo,-
I tillegg er det en treningsavgift på 100 kr.

Vi gir dere en hyggelig start hos oss: Vi gir halv pris 1. sesong for alle nye medlemer og søsken.

Betaling av medlemskapet gjøres når man mottar giro. Alle vil få tilsent en faktura for medlemskapet.

Ja ! Jeg ønsker å melde meg inn i Gressvik BMX-Klubb !

*


*

*


*


*


*

*


*


*


*


*