Gressvik BMX-Klubb er et idrettslag som drives på ideell basis. 
Dvs. at foresatte i klubben deltar frivillig som trenere, måldommere kioskvakter eller annen form for dugnadsinnsats. 
Dette gjør at vi kan gi et stort og variert tilbud til barna i distriktet.

Gressvik BMX følger Norges Idrettsforunds bestemmelser om barneidrett.

Kontingent

Vi er veldig glad for at du vil supportere oss, et støttemedlemskap koster kr. 1oo,- pr år.

Betaling av medlemskapet gjøres når man mottar giro. Du vil få tilsent en faktura for medlemskapet.

Ja ! Jeg ønsker selvsagt å støtte Gressvik BMX-Klubb !

*


*

*


*


*